metalwork knowledge 1

 

ANDREJ PREGELJ vam s ponosom pred­stavlja svojo ponudbo storitev in izdelk­ov. Moje obrtniško podjetje se je spe­cializiralo in razvilo postopke za izdelavo unikatne opreme za celotna poslovna in bivalna okolja, predvsem z uporabo gradbenih elementov, mavčnih- ter wedi plošč.

Znanje iz strojništva, gradbeništva in ostalih obrtniških znanj sem združil in razvil celo paleto izdelkov. Za unikat­no opremo poslovnih in bivalnih pro­storov ponujam izvajanje običajnih in neobičajnih obrtniških del, priprave vse potrebne projektne dokumentacije za lastno izvedbo kot so popis del, pro­jekti opreme, 3D predstavitev opreme, z detalji in sestavnimi risbami po napotkih naročnika, željah in idejah. Za dela, kat­era spremljajo moj proces kot so prevoz, montaže ter finalizacije, je del celovite ponudbe.

Kvaliteta izdelave ter postopkov je bistvenega pomena za dolgoročno zastavljeno pot. Glavna strategija podjetja je nenehna rast z kvaliteto in težavnostjo postopkov za izdelavo unikatne opreme za direktne naročnike ali arhitekte. Vizija pa je postati razpoznavno podjetje kat­ero slovi po unikatnosti, kvaliteti izdelave ter specializirano izvedbo umetniških in unikatnih obrtniških del.