Stenske skulpture ali zidno pohištvo smo razvili zaradi posebnih potreb oblik, večjih obemenitev, možnosti apliciranja različnih umetnosti na samo pohištvo ter najpommembnejša prednost je praktično neomejena možnost dodajanja materialov ali sprememba barv op­reme.

Področja uporabe so bivalna okolja, poslovna okolja kot so gostinski lokali, trgovine, pisarne, zunanji prostori.

Posebne oblike in izvedbe stenskih skulptur delimo na štiri skupine:

1. Izdelava sten z uporabo pločevinastih profilov za mavčne plošče.

2. Izdelava sten posebnih mer, večjih obremenitev in oblik z kovinsko podkonstrukcijo.

3. Izdelava sten z uporabo wedi gradbenih plošč.

4. Druge izvedbe iz klasičnih gradbenih materialov kot so armiranobetoske konstrukcije ali z uporabo plinobeton­skih zidakov.

WALL SCULPTURES